Nasza Filozofia


    W Casa de Lenguas ze wszystkich sił dążymy do tego, by nauka i zabawa szły ze sobą w parze. Poprzez wyznaczanie celów oraz środków do ich osiągnięcia, jesteśmy w stanie kontrolować postępy uczniów, identyfikując ich mocne i słabe strony. 

    Tworzymy warunki przyjazne nabywaniu wiedzy. Poprzez gry, zabawy, rozmowy i różne inne czynności, nasi uczniowie otwierają się na naukę języków obcych. To wszystko, w połączeniu ze starannie dobranymi materiałami dydaktycznymi, powoduje, że nabyte przez nich umiejętności językowe wychodzą daleko poza szkolne ramy, umożliwiając posługiwanie się nimi w każdej sytuacji.

    Wierzymy, że wyznaczanie odpowiednich celów, zabawa oraz docenianie każdego sukcesu daje naszym uczniom niezbędną motywację do ciągłego polepszania swoich umiejętności językowych. Poza tym, w szkole uczniowie rozwijają zdolności krytycznego myślenia oraz uczenia się, niezbędnych w toku dalszej edukacji, a także sytuacjach codziennych.

(+34) 856 178 131  -  info@casalenguas.com